VELKOMMEN TIL LISELOTTES DAGPLEJE - hvor der samles på små børns smil

Mit navn er Liselotte Dejgaard Poulsen.

I min dagpleje tilbyder jeg:

- Kærlige, trygge og stabile rammer i eget, røgfrie hjem.

- En stor have med lækker legeplads og rum til leg og udfoldelse.  

- Stort og lyst værelse til leg, hygge og tumlen. 

- Naturskønne omgivelser med skov, marker med dyr, legeplads og grønne områder.

 

I min dagpleje er der stor fokus på:

- omsorg, nærvær, læring gennem leg og smil.

Jeg gør brug af de pædagogiske lærerplaner, i forhold til det enkelte barns alder og udviklingstrin. Jeg ønsker at ruste jeres barn til sin videre færd i børnehaven gennem selvhjulpenhed. Derfor er det vigtigt at det enkelte barn får tid og ro til at prøve selv.

Sang/musik, naturen, kreativitet og motorik vil være en stor del af barnets hverdag i min dagpleje og selvfølgelig bruges også megen tid til hyggestunder med bøger, den frie leg og putte/kramme/hygge-tid.

Jeg vil løbende lave en mappe til hvert barn, hvor jeg sætter billeder, små historier, tegninger, sange, opskrifter og andet i. 

Jeg har et godt samarbejde med min kollega Dorte Krabbe, der også er privat dagplejer i Hjarup. Vi vil tage på ture, være kreative sammen og mødes hos hinanden. Vi har startet en legestue op i Hjarup spejderhus, hvor vi i vintermånederne mødes hver torsdag til planlagte aktiviteter.

Kig lidt rundt på min hjemmeside, og se om min dagpleje kunne være noget for jer og jeres guldklump.